Sejm uchwalił ustawę o podpisie elektronicznym 27 lipca b.r. Pełny tekst ustawy można znaleźć pod adresem http://ks.sejm.gov.pl:8009/proc3/wykazy/ust06201.htm . Zapisy ustawy są rezultatem kompromisowych uzgodnień wielu zainteresowanych środowisk. Nie są idealne, ale ustawa ta ma zalety egzystencjalne: istnieje. Teraz sejm przekazał ustawę do senatu. Ewentualne poprawki senatu prawdopodobnie sejm rozpatrzy na posiedzeniu planowanym na 22-25 sierpnia.(2 sierpnia 2001)


napisz do nas NAPISZ DO NAS
Twoja opinia może zostać umieszczona na tej stronie... :)

©Mateusz Srebrny
ostatnia modyfikacja: 3 sierpnia 2001